Share this
Map

Leica EM CPD300, Leica Microsystems

Critical Point Dryer

 Leica EM CPD300, Leica Microsystems

Contacts and Location

Description

The drying of biological specimens such as pollen, tissue, plants, insects, as well as industrial samples, for example MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) for SEM analysis can be prepared in the Leica EM CPD300 Critical Point Dryer, fully automatically.

Specification

Critical Point Dryer parameters: • The camera is made of stainless steel. • Diameter 60 mm, depth 60, volume 170 ml; • The heating range is adjustable from +33 °C to +43 °C. • There are three heating modes: slow - 1 °C / min; average - 2 °C / min; fast - 3 °C / min; • Cooling range: +5 °C to +25 °C; cooling rate 2 °C / min; • Cooling power: 90W at -5 °C; • Cooling medium: R134a; • Amount of cooling medium: 120 g; • The sample chamber is equipped with a magnetic stirrer; • There is an LED-lit glass window on the front and top of the camera for visual process control.

Services

drying of biological specimens such as pollen, tissue, plants, insects, as well as industrial samples, for example MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) for SEM analysis

Contract title

Automātiskais kristiskā punkta žāvētājs Leica EM CPD300, Leica Microsystems

Contract short description

Bioloģisku paraugu piemēram, ziedputekšņu, audu, kukaiņu kā arī industriālu paraugu kā MEMS (mikroelektromehāniskas sistēmas) kas tiek izmantotas SEM analīzēm, var sagatavot ar kritiskā punkta žāvētāju Leica EM CPD 300 kas ir pilnībā automātisks.

Contract full description

Kristiskā punkta žāvēšanas iekārtas parametri: •Kamera ir izgatavota no nerūsējoša tērauda. • Diametrs 60 mm, dziļums 60, tilpums 170 ml; • Sildīšanas diapazons ir regulējams no +33 °C līdz +43 °C. • Sildīšanai ir trīs režīmi: lēnais - 1 °C/min; vidējais - 2 °C/min; ātrais - 3 °C/min; • Dzesēšanas diapazons: +5 °C līdz +25 °C; dzesēšanas ātrums 2 °C/min; • Dzesēšanas jauda: 90W pie -5 °C; • Dzesēšanas vide: R134a; • Dzesēšanas vides daudzums: 120 g; • Parauga kamera ir aprīkota ar magnētikso maisītāju; • Kameras priekšpusē un augšpusē ir LED apgaismots stikla lodziņš procesa vizuālai kontrolei.

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire