Share this
Map

500 Mhz Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer

500 MHz NMR spectrometer equipped with HX broad band liquids and solid state probes

500 Mhz Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer

Contacts and Location

Description

Nuclear magnetic resonance spectrometer (Avance Neo™, 500 MHz) equipped with HX (X=19F…109Ag) broad band iProbe™ for liquids and 4mm HPC, 4mm HX (X=31P…15N), and 2.5 mm HXY (X=31P…13C, Y=23Na…15N) solid state probes. Allows acquisition of 1D (e.g. 1H, 13C, 19F, 31P) and homo- and heteronuclear 2D (e.g. HH-COSY, HC-HSQC, HC-HMBC) spectra at variable (-40 to + 80 oC) temperature.

Specification

Magnetic field 11.74 Tesla Bore diameter 54 mm 3 RF transmitters (channels) and 3 receivers (TRX1200) Single channel high frequency amplifier (BLAH500) Double channel broadband RF amplifier (BLA2BB500) Gradient amplifier (GAB/2) Variable temperature unit (BSVT) Room temperature double resonance broadband probe for X-nuclei detection Triple resonance probe for acquisition of high resolution and cross-polarization MAS (HR/CP-MAS) spectra of liquids and solids containing samples Double resonance probe for acquisition of cross-polarization MAS (CP-MAS) spectra of solid samples Triple resonance probe for acquisition of cross-polarization MAS (CP-MAS) spectra of solid samples (TriGamma™) Automatic sample changer with 24 sample positions Cooling unit for high resolution and MAS experiments at temperatures down to -40 oC

Services

Upon request

Contract title

500 Mhz kodolmagnētiskās rezonanses spektrometrs

Contract short description

Kodolmagnētiskās rezonanses spektrometrs (Avance Neo™, 500 MHz) ar HX (X=19F…109Ag) platjoslas šķidrumu zondi iProbe™ un 4mm HPC, 4mm HX (X=31P…15N) un 2.5 mm HXY (X=31P…13C, Y=23Na…15N) cietvielu zondēm. Ļauj uzņemt 1D (piem. 1H, 13C, 19F, 31P) un homo- and heterokodolu 2D (piem. HH-COSY, HC-HSQC, HC-HMBC) spektrus mainīgā (-40 to + 80 oC) temperatūrā.

Contract full description

Magnētiskā lauka spēks 11.74 T Zondes atvēruma diametrs 54 mm 3 RF raidītāji (kanāli) un 3 RF uztvērēji (TRX1200) Vienkanāla augstās radiofrekvences pastiprinātājs (BLAH500) Divkanālu platjoslas RF pastiprinātājs (BLA2BB500) Gradienta pastiprinātājs (GAB/2) Mainīgās temperatūras kontroles bloks (BSVT) Istabas temperatūras divkāršās rezonanses platjoslas zonde X-kodola novērošanai Trīskāršas rezonanses cietvielu zonde šķidrumu un cietas daļiņas saturošu paraugu augstas izšķirtspējas un šķērspolarizācijas (HR/CP-MAS) spektru uzņemšanai Divkāršas rezonanses cietvielu zonde šķērspolarizācijas eksperimentiem zem maģiskā leņķa (CP-MAS) Trīskāršas rezonanses cietvielu zonde šķērspolarizācijas eksperimentiem zem maģiskā leņķa (TriGamma™) Automātiskais paraugu mainītājs ar 24 pozīcijām Dzesēšanas iekārta augstas izšķirtspējas eksperimentiem un eksperimentiem ar paraugu griešanu zem maģiskā leņķa temperatūrās līdz -40°C

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire