Share this
Map

Digital Low Speed Diamond Saw

Digital Low Speed Diamond Saw with 6" Diamond Blade & Complete Accessories

Digital Low Speed Diamond Saw

Contacts and Location

Description

SYJ-160 is CE certified low-speed diamond saw. It has a digital micrometer, digital speed display as well as complete accessories. It accepts 6-inch cutting blade and will be a suitable tool for cutting, dicing and slicing all kinds of materials especially for brittle crystals, ceramics, and TEM samples.

Specification

Certification: CE conformity marking; Voltage: 230 V AC, 50 Hz; Cutting motor power: 70 W; Cutting speed: from 0 rpm to 600 rpm; Display: digital type (4 digits); Positioning: controlled by a digital micrometer; Accuracy: 0.001 mm +/- 0.003 mm; Water protection: waterproof; Cutting width: from 1 mm to 24 mm; Cutting discs: Central hole: 1.27 cm Disc thickness: 0.5 mm; Maximum diameter: 15.0 cm (6”) Sample holder with adjustable cutting angle; Safety glass; Cut sample collection container

Services

Upon request

Contract title

Paraugu griešanas iekārta nanomehanisko un nanotriboloìisko ipašibu petijumiem

Contract short description

SYJ-160 ir CE sertificēts zema ātruma dimanta zāģis. Tam ir digitālais mikrometrs, digitālais ātruma displejs, kā arī piederumu komplekts. Tas ir piemērots 6 collu griešanas asmeņiem un ir piemērots rīks visu veidu materiālu griešanai, kubicēšanai un sagriešanai, īpaši trausliem kristāliem, keramikai un TEM paraugiem.

Contract full description

Sertifikācija: CE atbilstības marķējums; Spriegums: 230 V AC, 50 Hz; Griešanas motora jauda: 70 W; Griešanas ātrums: no 0 apgr./min līdz 600 apgr./min.; Displejs: digitālā tipa (4 cipari); Pozicionēšana: kontrolēta ar digitālā mikrometra palīdzību; Precizitāte: 0.001 mm +/-0.003 mm; Aizsardzība pret ūdeni: ūdensnecaurlaidīga; Griešanas platums: no 1 mm līdz 24 mm; Griešanas diski: Centrālā atvere: 1,27 cm Diska biezums: 0,5 mm; Maksimālais diametrs: 15,0 cm (6”) Paraugu turētājs ar iespēju ieregulēt griešanas leņķi; Drošības aizsargstikls; Nogriezto paraugu savākšanas trauks

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all

Manufacturer

Laizhou Weiyi experimental machine manufacturing Co. Ltd. (manufacturer's website)

Model

SYJ-160

Funded by EU

European Union ERAF Ieguldījums tavā nākotnē

Contract price
Enquire
or

Permanent Link

Similar equipment
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire