Share this
Map

BRUKER Hysitron TI 980 TriboIndenter

One Giant Leap for Nanomechanical & Nanotribological Testing

BRUKER Hysitron TI 980 TriboIndenter

Contacts and Location

Description

The Hysitron TI 980 TriboIndenter is Bruker's latest, most advanced nanomechanical test instrument that lies at the intersection of maximum performance, flexibility, reliability, usability, and speed. The Hysitron TI 980 nanoindenter is the next-generation of Bruker's renowned Hysitron TriboIndenter product family, building upon decades of technological innovation to deliver a new level of extraordinary performance, enhanced capabilities, and ultimate versatility in nanomechanical and nanotribological characterization.

Specification

Dual piezo scanners deliver high-resolution surface topography, High-resolution color optics enable easy navigation and test positioning, Renowned low-noise 2D capacitive transducer technology, Metrology-grade granite framing assures superior instrument rigidity & stability, Integrated active anti-vibration system isolates TI 980 from its environment, Multi-layered enclosure protects against environmental disturbances, XPM ultrahigh-speed nanoindentation delivers high-resolution, nanoDMA® III enables viscoelastic characterization and measurement, Rapid and reliable sample mounting options, Remarkable advances in control and testing capabilities

Services

nanomechanical and nanotribological characterization

Contract title

Nanomehānisko un nanotriboloģisko testu veikšanas sistēma-Bruker Hysitron TI 980

Contract short description

Hysitron TI 980 TriboIndenter ir Brukera jaunākais, progresīvākais nanomehānisko testu instruments, kas atrodas maksimālās veiktspējas, elastības, uzticamības, izmantojamības un ātruma krustpunktā. Hysitron TI 980 nanoindentors ir nākamās paaudzes Bruker slavenā Hysitron TriboIndenter produktu saime, kas balstīta uz gadu desmitiem ilgām tehnoloģiskām inovācijām, lai sniegtu jaunu neparastu veiktspējas līmeni, uzlabotas iespējas un maksimālu daudzpusību nanomehāniskajā un nanotriboloģiskajā raksturošanā.

Contract full description

Divkārši pjezo skeneri nodrošina augstas izšķirtspējas virsmas topogrāfiju, Augstas izšķirtspējas krāsu optika nodrošina ērtu navigāciju un testa pozicionēšanu, Ievērojama zema trokšņa līmeņa 2D kapacitatīvo pārveidotāju tehnoloģija, Metroloģiskās pakāpes granīta ietvari nodrošina izcilu instrumenta stingrību un stabilitāti, integrēta aktīvās pretvibrācijas sistēma izolē TI 980 no apkārtējās vides, Daudzslāņu korpuss aizsargā pret vides traucējumiem, XPM īpaši ātra nanoindentācija nodrošina augstu izšķirtspēju, nanoDMA® III ļauj veikt viskoelastīgo raksturošanu un mērījumus, Ātras un uzticamas parauga montāžas iespējas, Ievērojamas vadības un testēšanas iespējas

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire