Share this
Map

Rotācijas oscilācijas reometrs TA Instruments HR-20

Rheological studies are observed to define material viscoelastic properties. With rheometer DHR-20 it is possible to measure polymers, composites and biomaterials' viscoelastic behaviour under certain conditions, extract stiffness moduli, obtain visc

Rotācijas oscilācijas reometrs TA Instruments HR-20

Contacts and Location

Description

Rheological studies are observed to define material viscoelastic properties. With rheometer DHR-20 it is possible to measure polymers, composites and biomaterials' viscoelastic behaviour under certain conditions, extract stiffness moduli, obtain viscosity, predict shear-thinning properties and analyze compression.

Specification

DHR-20 rheometer (TA Instruments) with Peltier plate and air cooler. Available geometries: PP (parallel plate) 20 (with smooth surface and rigid); 25 with smooth surface; Oscillation, Flow and Compression modes.

Services

.

Contract title

Rotācijas oscilācijas reometrs TA instruments HR-20

Contract short description

Reoloģijas pētījumi tiek veikti, lai raksturotu materiāla viskoelastīgas īpašības. Ar DHR-20 reometru ir iespējams kvantitatīvi noteikt polimēru, kompozītmteriālu un biomateriālu viskoelastības īpatnības pie dažādiem apstākļiem, noteikt stingrības moduli, raksturot viskozitāti, secināt par materiāla plustamību un analizēt komprēsiju.

Contract full description

DHR-20 reometrs (TA Instruments) ar Peltje plati un gaisa dzēsētāju. Pieejāmas ģeometrijas: PP (paralēla plate) 20 (gan ar gludo virsmu, gan ar graudaino); 25 ar gludo virsmu. Režīmi: Oscilācija, Viskozitāte un Komprēsija.

Funding Source

Other financing of international financial instruments -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire