Share this
Map

3D bioprinter BioAssemblyBot 400 series Advanced Solutions Life Sciences, LLC

The printer is capable of combining cells, growth factors and/or biomaterials to produce constructs using a pneumatic and mechanical syringe-based dispensing system. The printer is able to print in 6 axes, which allows you to accurately print contour

3D bioprinter BioAssemblyBot 400 series Advanced Solutions Life Sciences, LLC

Contacts and Location

Description

The printer is capable of combining cells, growth factors and/or biomaterials to produce constructs using a pneumatic and mechanical syringe-based dispensing system. The printer is able to print in 6 axes, which allows you to accurately print contours.

Specification

"1. Print job dimensions: 30.5 cm (w) x 25.4 cm (d) x 17.8 cm (h) 2. The printer prints the structure needed to hold the parts to the printing platform. 3. The printing platform is temperature controlled (from 10 oC to 60 oC) to ensure the quality of the printed parts. Platform dimensions 30x25 cm. 4. The printer integrates an intuitive, accurate and durable printing platform with a visual nozzle detection system. 5. The temperature of the printing nozzle and the printing platform is controlled and maintained during printing. 6. The user has the option to recalibrate the printer at the point of use. 7. The software interface has the ability to maintain a database of printable materials for easy access to stored material settings."

Services

bio 3D printing

Contract title

3D bioprinteris BioAssemblyBot 400 series Advanced Solutions Life Sciences,LLC"

Contract short description

Printeris spēj apvienot šūnas, augšanas faktorus un/vai biomateriālus, lai izgatavotu konstrukcijas, izmantojot pneimatisku un mehānisku, uz šļirci balstītu dozēšanas sistēmu. Printeris spēj drukāt 6 asīs, kas ļauj precīzi izdrukāt kontūras.

Contract full description

"1. Printēšanas darba izmēri: 30,5 cm (pl) x 25,4 cm (dz) x 17,8 cm (a) 2. Printeris drukā konstrukciju, kas nepieciešama, lai detaļas noturētu pie printēšanas platformas. 3. Drukas platforma ir ar temperatūras regulēšanu (no 10 oC līdz 60 oC), lai nodrošinātu printēto daļu kvalitāti. Platformas izmēri 30x25 cm. 4. Printerī ir integrēta intuitīva, precīza un izturīga printēšanas platforma ar vizuālu uzgaļu noteikšanas sistēmu. 5. Printēšanas sprauslas un printēšanas platformas temperatūra tiek kontrolēta un tiek uzturēta printēšanas laikā. 6. Lietotājam ir iespēja atkārtoti kalibrēt printeri lietošanas vietā. 7. Programmatūras saskarnei ir iespēja uzturēt printējamo materiālu datu bāzi, lai viegli piekļūtu saglabātajiem materiālu iestatījumiem. "

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all

Manufacturer

Advanced Solutions Life Sciences LLC

Model

BioAssemblyBot® 400 Series 3D Bio-printer

Funded by EU

European Union ERAF Ieguldījums tavā nākotnē

Contract price
Enquire
or

Permanent Link

Similar equipment
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire