Share this
Map

Audio TalkBox

TalkBox is an acoustic signal generator for speech intelligibility measurements in evacuation and announcement systems, as well as for level alignment of teleconference or other audio systems. It allows you to perform a complete end-to-end evacuation

Audio TalkBox

Contacts and Location

Enquire about this equipment
Organisational Unit Riga Technical University
    Liepāja University
        Voice and Speech Research Laboratory - Latvia, Liepāja
Site LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA
Building Slimnīcas iela 25, LV-3414

Description

The TalkBox is an acoustic signal generator for speech intelligibility measurements in evacuation and announcement systems, as well as for level alignment of teleconference or other audio systems. It allows you to perform a complete end-to-end evaluation of the speech intelligibility STI from the talker’s microphone to the listener’s ears.

Specification

"Standards • IEC 60268-16 (Objective Rating of Speech Intelligibility) • ASTM E1179-13 (Sound Sources for Testing Open Office) Waveforms • Up to 15 different signals • Waveforms can be added / changed by the user Factory signal set • NTi Audio STIPA Test Signal, Reference Speech Signal • White Noise (crest factor, PAR* = 3.55 (11.0 dB)) • Pink Noise (crest factor, PAR* = 3.55 (11.0 dB)) • Fast Pink Noise 1 sec (crest factor, PAR* = 4.22 (12.5 dB)) • Fast Pink Noise 4 sec (crest factor, PAR* = 4.47 (13.1 dB)) • Delay Test Signal • Sine 1 kHz"

Services

Allows you to perform a complete end-to-end evaluation of the speech intelligibility.

Contract title

Audio TalkBox

Contract short description

TalkBox ir akustisko signālu ģenerators runas saprotamības mērījumiem evakuācijas un paziņojumu sistēmās, kā arī telekonferenču vai citu audio sistēmu līmeņa izlīdzināšanai. Tas ļauj veikt pilnīgu runas saprotamības STI novērtējumu no runātāja mikrofona līdz klausītāja ausīm

Contract full description

"""Standarti • IEC 60268-16 (runas saprotamības objektīvais novērtējums) • ASTM E1179-13 (skaņas avoti Open Office testēšanai) Viļņu formas • Līdz 15 dažādiem signāliem • Lietotājs var pievienot/mainīt viļņu formas Rūpnīcas signālu komplekts • NTi Audio STIPA testa signāls, atsauces runas signāls • Baltais troksnis (virsotnes koeficients, PAR* = 3,55 (11,0 dB)) • Pink Noise (virsotnes koeficients, PAR* = 3,55 (11,0 dB)) • Fast Pink Noise 1 s (virsotnes koeficients, PAR* = 4,22 (12,5 dB)) • Fast Pink Noise 4 sek (virsmas koeficients, PAR* = 4,47 (13,1 dB)) • Aizkaves testa signāls • sinusa 1 kHz"""

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all

Manufacturer

NTi AUDIO

Model

Audio TalkBox

Funded by EU

European Union ERAF Ieguldījums tavā nākotnē

Contract price
Enquire
or

Permanent Link

Similar equipment
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire