Share this
Map

Mobile encephalography system with neural feedback (NFB) function

EEG, review and analysis software, modular neurotherapy software

Mobile encephalography system with neural feedback (NFB) function

Contacts and Location

Enquire about this equipment
Organisational Unit Riga Technical University
    Liepāja University
        Voice and Speech Research Laboratory - Latvia, Liepāja
Site LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA
Building Slimnīcas iela 25, LV-3414

Description

EEG, review and analysis software, modular neurotherapy software

Specification

The battery powered system is available in 4 versions for recordings from 32 to 256 EEG channels. The cascaded 128- and 256-channel versions offer users a unique benefit; the high-density EEG stations can be split into separate (mobile) 64-channel EEG systems for individual use or group studies.High temporal resolution data thanks to one of the highest sampling rates in the industry: sampling rate of up to 16 kHz across all referential channels.Excellent signal quality even in adverse environments due to the active shielding technology

Services

EEG, review and analysis software, modular neurotherapy software

Contract title

Mobilā encefalogrāfijas sistēma ar nervu atgriezeniskās saites (NFB) funkciju

Contract short description

EEG, pārskata un analīzes programmatūra, modulārā neiroterapijas programmatūra

Contract full description

Ar akumulatoru darbināmā sistēma ir pieejama 4 versijās ierakstīšanai no 32 līdz 256 EEG kanāliem. Kaskādes 128 un 256 kanālu versijas piedāvā lietotājiem unikālu priekšrocību; augsta blīvuma EEG stacijas var sadalīt atsevišķās (mobilās) 64 kanālu EEG sistēmās individuālai lietošanai vai grupu pētījumiem. Augstas laika izšķirtspējas dati, pateicoties vienam no augstākajiem paraugu ņemšanas biežumiem nozarē: paraugu ņemšanas frekvence līdz 16 kHz visos atsauces kanālos. Lieliska signāla kvalitāte pat nelabvēlīgos apstākļos, pateicoties aktīvajai ekranēšanas tehnoloģijai

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire