Share this
Map

Ash Fusibility Test Furnace Carbolite CAF G5 Gero

The 5th CAF Generation model encompasses and enhances original features while adding new features such as automated image analysis with a vastly improved camera.

Ash Fusibility Test Furnace Carbolite CAF G5 Gero

Contacts and Location

Description

The 5th CAF Generation model encompasses and enhances original features while adding new features such as automated image analysis with a vastly improved camera. The camera’s high image resolution and zoom facility significantly improves the quality of test results in comparison to previous CAF models. In addition, speed efficiencies assist laboratories by reducing testing cycle times allowing for more frequent testing of differing material batches. The digital camera, mounted externally on the door, is simple to use, easy to access and can be quickly adjusted to different positions. Its automated and continuous high resolution images of the samples’ four melt points are captured at temperature intervals set by customer preference with the computer software. The image capture rate can be set in increments from every 1 °C to every 20 °C. The maximum interval for auto analysis is 5 °C

Specification

Temperature Range Up to 1600 °C Temperature Precision ± 3 °C above 800 °C Temperature Ramp Rate 7 °C per minute Temperature Control Digital multiple PID terms with gain scheduling and multi offset parameters Temperature Display °C Work Tube dimensions 79 mm internal diameter Heating Elements Silicon carbide x 6 Analysis Time 3 runs per working day Image Collection Digital – up to 1 frame per 1 °C rise in temperature Image Resolution 1280 x 1024 pixels Dimensions 700 x 505 x 765 x 970 mm (H x W x Case depth x Overall depth) Weight 84 kg (furnace) Power supply 380 – 415 V, 50/60 Hz two phase 25 A/phase or 220 – 240 V, 50/60 Hz single phase 50 A Maximum power consumption 7000 W Relative Humidity 5 °C – 40 °C maximum 80 % up to 31 °C decreasing linearly to 50 % at 40 °C

Services

To study melting behaviour.

Contract title

Pelnu kausējamības pārbaudes krāsns karbolīts CAF G5 Gero

Contract short description

5. CAF paaudzes modelis ietver un uzlabo oriģinālās funkcijas, vienlaikus pievienojot jaunas funkcijas, piemēram, automatizētu attēlu analīze ar ievērojami uzlabotu kameru. Kameras augstais attēls izšķirtspēja un tālummaiņas iespēja ievērojami uzlabo testa kvalitāti rezultāti salīdzinājumā ar iepriekšējiem CAF modeļiem. Turklāt ātrums efektivitāte palīdz laboratorijām, samazinot testēšanas cikla laikus lai biežāk pārbaudītu dažādas materiālu partijas. Digitālā kamera, kas uzstādīta ārēji uz durvīm, ir vienkārši lietojama, viegli pieejams un ātri noregulējams dažādās pozīcijās. Tās automatizēti un nepārtraukti augstas izšķirtspējas paraugu attēli četri kušanas punkti tiek fiksēti klienta iestatītajos temperatūras intervālos dod priekšroku datora programmatūrai. Attēlu uzņemšanas ātrums var būt iestatīt ar soli no katriem 1 °C līdz katriem 20 °C. Maksimālais intervāls automātiskai analīzei ir 5 °C

Contract full description

Temperatūras diapazons līdz 1600 °C Temperatūra Precizitāte ± 3 °C virs 800 °C Temperatūras paaugstinājuma ātrums 7 °C minūtē Temperatūras kontrole Digitāli vairāki PID termini ar pastiprinājumu plānošanas un vairāku nobīdes parametri Temperatūras displejs °C Darba caurules izmēri 79 mm iekšējais diametrs Apkures elementi Silīcija karbīds x 6 Analīzes laiks 3 reizes darba dienā Digitālā attēlu kolekcija – līdz 1 kadram uz 1 °C paaugstināšanos temperatūra Attēla izšķirtspēja 1280 x 1024 pikseļi Izmēri 700 x 505 x 765 x 970 mm (A x P x Korpusa dziļums x Kopējais dziļums) Svars 84 kg (krāsns) Barošana 380 – 415 V, 50/60 Hz divfāzu 25 A/fāze vai 220–240 V, 50/60 Hz vienfāzes 50 A Maksimālais enerģijas patēriņš 7000 W Relatīvais mitrums 5 °C – 40 °C maksimāli 80 % līdz 31 °C samazinoties lineāri līdz 50 % 40 °C temperatūrā

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire