Share this
Map

UNIVERSAL TESTING EQUIPMENT S.K.0B000.ZwickRoell Allroundline Z020 TN, Art. 1004485 FOR STATIC TESTS IN TENSILE AND COMPRESSIVE DIRECTIONS

A proven operating concept combined with flexible, modular load-frame design makes the AllroundLine an optimal solution for demanding testing applications, whether for quality control or for research projects.

UNIVERSAL TESTING EQUIPMENT S.K.0B000.ZwickRoell Allroundline Z020 TN, Art. 1004485 FOR STATIC TESTS IN TENSILE AND COMPRESSIVE DIRECTIONS

Contacts and Location

Description

AllroundLine is suitable for applications in all fields. A proven operating concept combined with flexible, modular load-frame design makes the AllroundLine an optimal solution for demanding testing applications, whether for quality control or for research projects. Development and manufacture of AllroundLine, including all mechanical, electronic and software components, together with the comprehensive range of accessories, takes place at ZwickRoell's production facility in Germany, enabling optimum matching of all items.

Specification

"Test load Fmax 20 kN Height Lower test area - 1030 mm Upper test area (additional crosshead required) - 1015 mm Width - 440 mm Dimensions Height - 1314 mm Height with support legs - 1528 mm Width 680 mm Width with support legs - 856 mm Width with support legs and machine electronics - 1044 mm Depth with machine electronics - 5732 mm Depth with support legs and machine electronics - 690 mm Weight With machine electronics, approx. - 165 kg With machine electronics and support legs, approx. - 199 kg Average noise level at vmax measured at 1 m distance from the front of the machine - 61 dB(A) Drive system Crosshead speed vmin ... vmax - 0.0005 ... 10003 mm/min Crosshead return speed, max. - 15003 mm/min Drive travel resolution - 0.324947 nm Power input specifications Power supply - 230 V, 1Ph/N/PE Power consumption (full load), approx. - 2.3 kVA"

Services

Testing tensile and compressive directions.

Contract title

"UNIVERSALA TESTEŠANAS IEKARTA S.K.0B000.ZwickRoell Allroundline Z020 TN, Art. 1004485 STATISKIEM TESTIEM STIEPES UN SPIEDES VIRZIENOS"

Contract short description

AllroundLine ir piemērots lietojumprogrammām visās jomās. Pārbaudīta darbības koncepcija apvienojumā ar elastīgu, modulāru slodzes rāmja dizainu padara AllroundLine par optimālu risinājumu prasīgiem testēšanas lietojumiem gan kvalitātes kontrolei, gan pētniecības projektiem. AllroundLine, ieskaitot visus mehāniskos, elektroniskos un programmatūras komponentus, izstrāde un ražošana, kā arī plašais piederumu klāsts notiek ZwickRoell ražotnē Vācijā, nodrošinot optimālu visu priekšmetu saskaņošanu

Contract full description

"Testa slodze Fmax 20 kN Augstums Apakšējais testa laukums - 1030 mm Augšējais testa laukums (papildu šķērsssiena nepieciešams) - 1015 mm Platums - 440 mm Dimensijas Augstums - 1314 mm Augstums ar atbalsta kājām - 1528 mm Platums 680 mm Platums ar atbalsta kājām - 856 mm Platums ar atbalsta kājām un mašīnu elektronika - 1044 mm Dziļums ar mašīnu elektroniku - 5732 mm Dziļums ar atbalsta kājām un mašīnu elektronika - 690 mm Svars Ar mašīnu elektroniku, apm. - 165 kg Ar mašīnu elektroniku un atbalstu kājas, aptuveni - 199 kg Vidējais trokšņa līmenis pie vmax, kas izmērīts 1 m attālumā no mašīna - 61 dB(A) Piedziņas sistēma Šķērsgalvas ātrums vmin ... VMAX - 0,0005 ... 10003 mm/min Šķērsgalvas atgriešanās ātrums, maks. - 15003 mm/min Piedziņas gājiena izšķirtspēja - 0.324947 nm Jaudas ievades specifikācijas Barošanas avots - 230 V, 1Ph/N/PE Enerģijas patēriņš (pilna slodze), aptuveni - 2,3 kVA"

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire