Share this
Map

Particle size and For the analysis of zeta potential in solutions, equipped with a dosing system

Litesizer 500 consists of three measurement angles for particle size determination as well as patented cmPALS technology, allowing zeta potential measurements at low voltages with the highest repeatability and precision.

Particle size and For the analysis of zeta potential in solutions, equipped with a dosing system

Contacts and Location

Description

Particle size measurements can be executed through dynamic light scattering at three different measurement angles Particle characterization performed from the nano- to the micrometer range Molecular mass and refractive index measurements Zeta potential is determined using patented cmPALS

Specification

Measurement principle Dynamic Light Scattering (DLS) Measuring range 0.3 nm to 10 μm (particle diameter) Measurement angles 15°, 90°, 175° 175° Min. concentration 0.1 mg/mL (lysozyme) Max. concentration 50% w/v (sample-dependent) Min. sample volume 12 µL Accuracy Better than +/-2% on NIST traceable standards Repeatability Better than +/-2% on NIST traceable standards

Services

Analysis of zeta potential.

Contract title

daļiņu iekārta izmēru un Zeta potenciāla analīzei šķīdumos, aprīkota ar dozēšanas sistēmu

Contract short description

Litesizer 500 sastāv no trim mērījumu leņķiem daļiņu izmēra noteikšanai, kā arī patentētas cmPALS tehnoloģijas, kas ļauj zeta potenciālajiem mērījumiem pie zema sprieguma ar visaugstāko atkārtojamību un precizitāti.

Contract full description

Mērīšanas princips Dinamiskā gaismas izkliede (DLS) Mērīšanas diapazons no 0,3 nm līdz 10 μm (daļiņu diametrs) Mērījumu leņķi 15°, 90°, 175° 175° Minimālā koncentrācija 0,1 mg/ml (lizocīms) maksimālā koncentrācija 50% m/V (atkarīgs no parauga) Minimālais parauga tilpums 12 μL Precizitāte Labāks par +/-2% NIST izsekojamiem standartiem Atkārtojamība Labāks par +/-2% NIST izsekojamiem standartiem

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire