Share this
Map

FTA-2i Drainer with receiver

The FTA-2i can be used in routine operations to wash cells from culture media and repeat suspension in buffer. The operation of the extractor is based on the creation of negative pressure (dilution).

FTA-2i Drainer with receiver

Contacts and Location

Description

The FTA-2i can also be used in routine operations to wash cells from culture media and repeat suspension in buffer. The operation of the extractor is based on the creation of negative pressure (dilution). into the receiving vessel using a micro-compressor built into the housing. Polyethylene is added to the receptacle a tube with a nozzle. The liquid is sucked from the walls of the microtube when the tip touches the solution for the surface. To make it more convenient to work, a miniature stand is usually placed on the right side of the machine, which is designed for 2 tubes, such as hydrochloric acid solution and distilled water, which are necessary for washing the tip and storage for reuse.

Specification

Vacuum from -200 to -800 mbar (adjustable) Suction capacity up to 10l/min (air) Receptacle volume 2l, polypropylene (autoclavable) Liquid level sensor type invasive Overflow protection motor stopped, lights, sound signal Dimensions of the receiving container (L×D×H) 185×290×390 mm The receiver weighs 1.85 kg Input current / power 12V, 1A/10.8 W External power supply unit Input AC 100-240V; 50/60 Hz; Output DC 12V

Services

wash cells from culture media

Contract title

FTA-2i Nosucejs ar uztverejtrauku

Contract short description

FTA-2i var izmantot arī rutīnas operācijās, lai veiktu šūnu atmazgāšanu no barotnes vides un atkārtotu suspendēšanu buferšķīdumā. Nosūcēja darbības pamatā ir negatīvā spiediena (retinājuma) radīšana uztvērējtraukā, izmantojot korpusā iebūvētu mikrokompresoru. Uztvērējtraukam ir pievienota polietilēna caurulīte ar uzgali. Šķidrums no mikromēģenes sieniņām tiek nosūkts brīdī, kad uzgalis pieskaras šķīduma virsmai. Lai būtu ērtāk strādāt, parasti iekārtas labajā pusē ir novietots miniatūrs statīvs, kas ir paredzēts 2 mēģenēm, piemēram, sālsskābes šķīdumam un destilētajam ūdenim, kas ir nepieciešami uzgaļa atmazgāšanai un uzglabāšanai, lai varētu to izmantotatkārtoti.

Contract full description

Vakuums no -200līdz -800 mbar (regulējams) Nosūkšanasārums līdz10l/min (gaiss) Uztvērējtrauka tilpums 2l, polipropilēns (autoklavējams) Šķidruma līmeņa devēja veids invazīvs Pārplūdesaizsardzība motorsapstājās, gaismas, skaņas signāls Gabarītizmēriar uztvērējtrauku (P×Dz×A) 185×290×390 mm Svarsar uztvērējtrauku 1.85kg Ieejas strāva / jauda 12V,1A/10.8 W Ārējais barošanas bloks IeejaAC 100–240V;50/60 Hz; Izeja DC 12V

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire