Share this
Map

Shaker-incubator No. 1 with a universal platform that has a mat of silicone or similar material for different types of flasks (2 sets)

The ES-20 is a compact bench–top Shaker–Incubator used for mixing of biological liquids as well as for incubation and cultivation of biological liquids according to the operator set program.

Shaker-incubator No. 1 with a universal platform that has a mat of silicone or similar material for different types of flasks (2 sets)

Contacts and Location

Description

The ES-20 is a compact bench–top Shaker–Incubator used for mixing of biological liquids as well as for incubation and cultivation of biological liquids according to the operator set program. Built–in microprocessor thermocontroller provides constant temperature control in the incubator chamber. Forced heated air circulation inside the transparent plexiglas chamber guarantees even temperature distribution. Dismountable construction makes transportation easy. Orbital shaking is controlled by the digital tachometer (rpm) and Digital time setting regardless of the temperature. The unit is equipped with the direct–drive system ensuring most reliable stable long–time operation (up to 30 day nights).

Specification

Temperature setting range +25°C ... + 42°C Temperature control range 5°C above ambient ... + 42°C Speed control range 50–250 rpm (increment 10 rpm) Temperature stability ±0.5°C Temperature setting resolution 0.1°C Temperature accuracy at +37°C ±0.5°C Temperature uniformity at +37°C ±0.5°C Orbit 10 mm Display LCD, 2 × 16 signs Digital time setting 1 min–96 hrs / non–stop (1 min increment) Timer sound signal + Plexiglas walls thickness 7 mm Maximum load 2.5 kg Maximum continuous operation time 30 days Dimensions of the inner chamber 305×260×250 mm Overall dimensions (W×D×H) 340x340x435 mm Weight 13.2 kg Power consumption (230V / 120 V) 160 W (0.7 A) / 170 W (1.6 A) Nominal operating voltage 230 V, 50/60 Hz or 120 V, 50/60 Hz

Services

Mixing of biological liquids

Contract title

Kratītājs-inkubators Nr.1 ar universālu platformu, kam ir silikona vai analoga materiāla paklājiņš dažāda veida kolbām (2 komplekti)

Contract short description

ES-20 ir kompakts stenda augšējais kratītājs–inkubators, ko izmanto bioloģisko šķidrumu sajaukšanai, kā arī bioloģisko šķidrumu inkubācijai un kultivēšanai saskaņā ar operatora noteikto programmu. Iebūvēts mikroprocesora termokontrolleris nodrošina pastāvīgu temperatūras kontroli inkubatora kamerā. Piespiedu apsildāma gaisa cirkulācija caurspīdīgās plexiglas kameras iekšpusē garantē vienmērīgu temperatūras sadalījumu. Demontējama konstrukcija atvieglo transportēšanu. Orbitālo kratīšanu neatkarīgi no temperatūras kontrolē digitālais tahometrs (rpm) un digitālais laika iestatījums. Iekārta ir aprīkota ar tiešās piedziņas sistēmu, kas nodrošina visuzticamāko stabilo ilgstošo darbību (līdz 30 dienu naktīm).

Contract full description

Temperatūras iestatīšanas diapazons: +25 ° C ... + 42 ° C Temperatūras kontroles diapazons 5 °C virs apkārtējās ... + 42 °C Ātruma kontroles diapazons 50–250 apgr./min (pieaugums 10 apgr./min) Temperatūras stabilitāte ±0.5°C Temperatūras iestatīšanas izšķirtspēja 0.1 ° C Temperatūras precizitāte pie +37°C ±0.5°C Temperatūras viendabīgums pie +37°C ±0,5°C Orbīta 10 mm Displejs LCD, 2 × 16 zīmes Digitālais laika iestatījums 1 min–96 stundas / bez apstājas (1 min pieaugums) Taimera skaņas signāls + Plexiglas sienas biezums 7 mm Maksimālā slodze 2,5 kg Maksimālais nepārtrauktais darbības laiks 30 dienas Iekšējās kameras izmēri 305×260×250 mm Kopējie izmēri (W×D×H) 340x340x435 mm Svars 13,2 kg Enerģijas patēriņš (230V / 120 V) 160 W (0,7 A) / 170 W (1,6 A) Nominālais darba spriegums 230 V, 50/60 Hz vai 120 V, 50/60 Hz

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all

Manufacturer

Biosan

Model

ES-20 (BS-010111-AAA) + UP-12 (BS-010108-AK) + 2x HB-200 (BS-010108-FK)

Funded by EU

European Union ERAF Ieguldījums tavā nākotnē

Contract price
Enquire
or

Permanent Link

Similar equipment
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire