Share this
Map

Laboratory equipment, water bath, 17.1 liters

Deal for the temperature control of ointments, emulsions, samples, plates and nutrient solutions in the laboratory, as well as warm storage and calibration in the industrial segment.

Laboratory equipment, water bath, 17.1 liters

Contacts and Location

Description

Deal for the temperature control of ointments, emulsions, samples, plates and nutrient solutions in the laboratory, as well as warm storage and calibration in the industrial segment.

Specification

Temperature sensor digital temperature sensor, mounted on the outside of the bath Temperature Setting Celsius / Fahrenheit Working temperature range at least 5 above ambient to +100 (with cover, depending on ambient pressure) Setting temperature range +10 to +100 °C Setting accuracy temperature 0.1 °C Dimensions 749 x 349 x 375 mm Volume 17.1 l Liquid level min. 20 mm Liquid level max. 114 mm Voltage Electrical load 230 V, 50/60 Hz approx. 1420 W Ambient temperature +5 °C to +40 °C Humidity rh max. 80 %, non-condensing Overvoltage category II Pollution degree 2

Services

water bath

Contract title

laboratorijas iekarta, udens vanna, 17.1 litri

Contract short description

darījums par ziedes, emulsiju, paraugu, plākšņu un barības vielu šķīdumu temperatūras kontroli laboratorijā, kā arī siltu uzglabāšanu un kalibrēšanu rūpnieciskajā segmentā.

Contract full description

Temperatūras sensora digitālais temperatūras sensors, uzstādīts vannas ārpusē Temperatūras iestatīšana pēc Celsija / Fārenheita Darba temperatūras diapazons vismaz 5 virs apkārtējās vides līdz +100 (ar vāku, atkarībā no apkārtējās vides spiediena) Temperatūras diapazona iestatīšana no +10 līdz +100 °C Iestatīšanas precizitātes temperatūra 0,1 °C Izmēri 749 x 349 x 375 mm Tilpums 17,1 l Šķidruma līmenis vismaz 20 mm Šķidruma līmenis maks. 114 mm Spriegums Elektriskā slodze 230 V, 50/60 Hz aptuveni 1420 W Apkārtējā temperatūra +5 °C līdz +40 °C Mitrums rh maks. 80 %, bez kondensāta Pārsprieguma II kategorija Piesārņojuma pakāpe 2

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire