Share this
Map

Genesys 50 UV-VIS Thermo Fisher Scientific spectrophotometer 1 piece

Perform routine measurements for quality control or teaching in the chemistry classroom with rugged Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Visible Spectrophotometers.

Genesys 50 UV-VIS Thermo Fisher Scientific spectrophotometer 1 piece

Contacts and Location

Description

Perform routine measurements for quality control or teaching in the chemistry classroom with rugged Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Visible Spectrophotometers. Offered in a single cell configuration, these instruments are designed with a sloping surface to shed spills and a washable sampling compartment for easy clean up. A 7-inch touchscreen interface, local control software (no PC needed) and optional Wi-Fi networking make the GENESYS 50 UV-Vis Spectrophotometer the ideal choice for daily sampling purposes.

Specification

Baseline Flatness ±0.002 A Compartments Accessible from top, front or side Able to accommodate cells up to 100 mm cells Available accessory for test-tubes up to 25 mm diameter and 150 mm height Removable, washable sample compartment liner with magnetic placement and hold-down Connections Single USB-A Duplex USB-A Export data to network or PC via USB, Ethernet, or Wi-Fi USB adaptor, available Print via USB, Ethernet or Wi-Fi USB adaptor available Description GENESYS 50 UV-Vis Spectrophotometer Detector Type Dual Silicon Photodiodes Display 7 in. High Definition Color Touchscreen, Fixed, 800 x 1280 pixels Dimensions (L x W x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm Spectral Bandwidth 2 nm Wavelength Range 190 to 1100 nm Drift (At 500 nm after 1 hour warmup) <0.0005 A/hr. Electrical Requirements External AC to DC converter. Voltage and Frequency (Hz) selected automatically, 100/240 V, 50/60 Hz Keypad Touchscreen Lamp Life > 5 years typical, 3 years guaranteed Noise (RMS at 500 nm 60 consecutive measurements) ≤0.00020A at 0A at 260 and 500 nm ≤0.00030A at 1A at 260 and 500 nm ≤0.00040A at 2A at 260 and 500 nm Optical Design Dual Beam Photometric Accuracy ±0.002A at 0.5A, ±0.004A at 1.0A, ±0.008 A at 2.0 A Photometric Display -3A to +5A Photometric Range –2A to +3.5A Photometric Repeatability ±0.001 A at 1 A measured at 1.0 A at 546 nm Printer Included Snap-on printer available Scan Speed Slow, medium and fast - up to 1600 nm/min. Stray Light < 1.0%T 198 nm (KCl) , <0.05%T at 220 nm (NaI), <0.03%T at 340 nm (NaNO2) Warranty 2 years standard with 1 year extension upon registration of the instrument with Thermo Fisher Scientific within 6 months of purchase Wavelength Accuracy ±0.5 nm Wavelength Data Interval 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm Wavelength Repeatability < ±0.2 nm Weight (Metric) 7.5 kg

Services

spectrophotometer

Contract title

Genesys 50 UV-VIS Thermo Fisher Scientific spektrofotometrs 1.gab;

Contract short description

Veiciet regulārus mērījumus kvalitātes kontrolei vai mācīšanai ķīmijas klasē ar izturīgiem Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV redzamiem spektrofotometriem. Šie instrumenti, kas tiek piedāvāti vienas šūnas konfigurācijā, ir izstrādāti ar slīpu virsmu, lai izdalītu noplūdes, un mazgājamu paraugu nodalījumu, lai tos varētu viegli iztīrīt. 7 collu skārienekrāna interfeiss, vietējā vadības programmatūra (nav nepieciešams dators) un papildu Wi-Fi tīkls padara GENESYS 50 UV-Vis spektrofotometru par ideālu izvēli ikdienas paraugu ņemšanas nolūkos.

Contract full description

Sākotnējais līdzenums ±0,002 A Nodalījumi, kuriem var piekļūt no augšas, priekšpuses vai sāniem Spēj uzņemt šūnas līdz 100 mm šūnām Pieejams piederums mēģenēm ar diametru līdz 25 mm un augstumu 150 mm Noņemams, mazgājams paraugu nodalījuma ieliktnis ar magnētisko izvietojumu un turēšanu Savienojumi Viens USB-A Duplex USB-A Datu eksportēšana tīklā vai personālajā datorā, izmantojot USB, Ethernet vai Wi-Fi USB adapteri, pieejams Drukājiet, izmantojot USB, Ethernet vai Wi-Fi USB adapteri, kas pieejams Apraksts GENESYS 50 UV-Vis spektrofotometrs Detektora tipa dubultās silīcija fotodiodes Displejs 7 collas. Augstas izšķirtspējas krāsu skārienekrāns, fiksēts, 800 x 1280 pikseļi Izmēri (L x W x A) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm Spektrālais joslas platums 2 nm Viļņu garuma diapazons no 190 līdz 1100 nm Dreifs (pie 500 nm pēc 1 stundas iesildīšanās) <0,0005 A/h. Elektriskās prasības Ārējais maiņstrāvas un līdzstrāvas pārveidotājs. Automātiski atlasīts spriegums un frekvence (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz tastatūras skārienekrāna lampas kalpošanas laiks > tipiski 5 gadi, garantēti 3 gadi Troksnis (RMS pie 500 nm 60 secīgiem mērījumiem) ≤0.00020A pie 0A pie 260 un 500 nm ≤0,00030A pie 1A pie 260 un 500 nm ≤0.00040A pie 2A pie 260 un 500 nm Optiskā dizaina dubultā gaisma Fotometriskā precizitāte ±0,002A pie 0,5A, ±0,004A pie 1,0A, ±0,008 A pie 2,0 A Fotometriskais displejs no -3A līdz +5A Fotometriskais diapazons no –2A līdz +3,5A Fotometriskā atkārtojamība ±0,001 A pie 1 A, mērot pie 1,0 A pie 546 nm Printeris ir iekļauts Pieejams fiksējams printeris Skenēšanas ātrums Lēns, vidējs un ātrs - līdz 1600 nm/min. Klaiņojoša gaisma < 1,0 % T 198 nm (KCl), <0,05 % T pie 220 nm (NaI), <0,03 % T pie 340 nm (NaNO2) Garantija 2 gadi standarts ar 1 gada pagarinājumu pēc instrumenta reģistrācijas Thermo Fisher Scientific 6 mēnešu laikā pēc iegādes Viļņu garuma precizitāte ±0,5 nm Viļņu garuma datu intervāls 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm Viļņu garuma atkārtojamība < ±0,2 nm Svars (metriskā) 7,5 kg

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire