Share this
Map

Infrared thermography for building diagnostics with thermography camera FLIR B660

Building thermography with FLIR B660

Contacts and Location

Description

The use of thermal infrared imaging is a tool for inspecting and performing non-destructive testing of building elements, detecting where and how thermal energy is leaking from a building

Delivery time

1-3 days

Contract title

Ēku un būvju termogrāfiskie mērījumi nekustamā īpašuma ar termogrāfijas kameru FLIR B660 pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā

Contract short description

Ēku un būvju termogrāfiskie mērījumi

Contract full description

Termiskās infrasarkanās attēlveidošanas izmantošana ir līdzeklis, lai pārbaudītu un veiktu ēku elementu testēšanu ar noteikšanu, kur un kā termoenerģija noplūst no ēkas


Advantages:
Data storage and processing with equipment software

Service fields

analyse -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire