Share this
Map

Preparation of thin films and coatings on glass, metal, ceramic substrates by spraying saline solutions at 300-500 C high temperature

Pyrolytic spraying process with precise flow rate, pressure and temperature

Contacts and Location

Description

Thin films deposition for solar panels, photocatalysts, rigid, decorative and corrosion resistant coatings.

Specification

Automatization of the spray pyrolysis process by using of stepper motor controlled mechanism to move the spray head in XY plane

Contract title

Plāno kārtiņu un pārklājumu uznešana uz stikla, metālu, keramikas pamatnēm, izsmidzinot sāļu šķīdumus 300-500 C augstā temperatūrā

Contract short description

Plāno kārtīņu iegūšana saules baterijām, fotokatalizatoriem, cietiem, dekoratīviem un korozijizturīgiem pārklājumiem.

Contract full description

Smidzināšanas pirolīzes procesa automatizācija, izmantojot pakāpju motora vadītu mehānismu, lai pārvietotu smidzināšanas sprauslu XY plaknē

Service fields

other -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire