Share this
Map

Acquisition of 1H, 13C and HC-HSQC NMR spectra of soluble samples with a 500 MHz NMR spectrometer

Determination of structure and purity of organic compounds

Contacts and Location

Description

A complect of1H, 13C, HH-COSY, phase-selective HC-HSQC, and HC-HMBC NMR experiments of spectra sample soluble in CDCl3, D2O or DMSO-d6

Contract title

Šķīstošu paraugu 1H, 13C un HC-HSQC KMR spektru uzņemšana ar 500 MHz KMR spektrometru

Contract short description

Organisko savienojumu tīrības pārbaude un struktūras noteikšana

Contract full description

Pasūtītājam tiek piedāvāta iespēja uzņemt viena parauga viena 1H (iespējams arī ar šķīdinātāja apspiešanu vai 13C atsaisti), viena 13C (ar 1H atsaisti, CPD vai APT) un viena 2D fāzes selektīvā HC-HSQC eksperimenta komplektu. RTU speciālisti palīdzēs izvēlēties nepieciešamos eksperimentus, sagatavos paraugu, uzņems spektrus un neapstrādātā veidā tos nosūtīs pasūtītājam.


Advantages:
The clients are offered a possibility to acquire one 1H NMR spectrum (solvent suppression experiments and 13C decoupling is possible), one 13C NMR spectrum (with 1H decoupling; CPD or APT ), and one 2D phase-selective HC-HSQC spectrum of one sample. The RTU experts will help to choose necessary experiments, prepare the sample, acquire the spectra, and email the raw data to the client.

Service fields

determination -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire