Share this
Map

SPS-825.CE Compact spark plasma sintering system

Equipment for sintering of powder by heating the material below its melting point and fabrication of high-grade sintered compact. The process is usually used for ceramics.

SPS-825.CE Compact spark plasma sintering system

Contacts and Location

Description

SPS-825.CE aparatus is designed for wide range of experimental research and development of new high temperature-, hard-materials. The spark plasma sintering (SPS) process at first compresses starting powder then applies ON/OFF pulse controlled power using DC Pulse Generator to concentrate high-density energy in the area of neck formation between particles. The SPS system fabricates high-grade sintered compact at lower temperature and in a shorter time than conventional sintering methods. It is possible to sinter such powders as carbides, carbonitrides, nitrides, oxides, and their composites.

Services

upon request

Contract short description

SPS-825.CE -dzirsktizlādes plazmas saķepināšanas iekārta radīta daudzveidīgiem eksperimentāliem pētījumiem un jaunu augsttemperatūras un supercietu materiālu izstrādei. Dzirkstsizlādes plazmas saķepināšanas procesā sākotnēji tiek saspiests izejvielas pulveris. Tad ar līdzstrāvas impulsģeneratoru augsta blīvuma enerģija tiek koncentrēta tiltiņu veidošanai starp pulvera daļiņām. SPS sistēma rada stipri saķepinātus ķermeņus zemākā temperatūrā un īsākā laika posmā nekā konvencionālās saķepināšanas metodes. Iekārta piemērota karbīdu, karbonitrīdu, nitrīdu, oksīdu un to kompozītu saķepināšanai.

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire