Share this
Map

Laboratory hot mounting press Mecapress II

The hot mounting press. MECAPRESS II is a fully automated hot mounting press. Very easy to use, MECAPRESS II offers all the features expected in a high precision machine: memorisation and adjustment of all mounting parameters, custom programmability,

Laboratory hot mounting press Mecapress II

Contacts and Location

Description

The hot mounting press. MECAPRESS II is a fully automated hot mounting press. Very easy to use, MECAPRESS II offers all the features expected in a high precision machine: memorisation and adjustment of all mounting parameters, custom programmability, rapid cycle option and water saving mode. A powerful and flexible machine.

Specification

"Air connector diameter (input/output) - 10mm Water connector diameter (input/output) - 12mm Temperature - 100-200°C by steps of 1°C Heating Time - 0-9999 seconds by steps of 1 second Cooling Time - 0-9999 seconds by steps of 1 second Pressure - 300-1800 daN by steps of 1 daN Mould Diameter - 25.4/30/31.7/38.1/40/50mm Power Supply - 220V Monophase 50/60Hz Power - >2Kw Dimensions - 320x560x530mm Weight - 65Kg"

Services

hot mounting press

Contract title

Laboratorijas karstās montāžas prese Mecapress II

Contract short description

Karstās montāžas prese. MECAPRESS II ir pilnībā automatizēta karstās montāžas prese. Ļoti viegli lietojams MECAPRESS II piedāvā visas funkcijas, kas paredzētas augstas precizitātes mašīnai: visu montāžas parametru iegaumēšanu un regulēšanu, pielāgojamu programmējamību, ātra cikla iespēju un ūdens taupīšanas režīmu. Spēcīga un elastīga mašīna.

Contract full description

"Gaisa savienotāja diametrs (ieeja / izeja) - 10 mm Ūdens savienotāja diametrs (ieeja / izeja) - 12 mm Temperatūra - 100-200 ° C ar 1 ° C pakāpēm Sildīšanas laiks - 0 - 9999 sekundes ar 1 sekundes soli Dzesēšanas laiks - 0 - 9999 sekundes ar 1 sekundes soli Spiediens - 300-1800 daN ar 1 daN soli Veidnes diametrs - 25,4 / 30 / 31,7 / 38,1 / 40 /50 mm Barošanas avots - 220V vienfāze 50 / 60Hz Jauda -> 2Kw Izmēri - 320x560x530mm Svars - 65 kg"

Embedded Content

Funding Source

Other -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire