Share this
Map

Acquisition of the 13 C NMR spectrum of soluble samples with a 500 MHz NMR spectrometer

Determination of structure and purity of organic compounds

Contacts and Location

Description

A single 13C NMR experiment (CPD or APT) of a sample soluble in CDCl3, D2O or DMSO-d6

Delivery time

2-5 working days

Contract title

Šķīstošu paraugu 13C KMR spektra uzņemšana ar 500 MHz KMR spektrometru

Contract short description

Organisko savienojumu tīrības pārbaude un struktūras noteikšana

Contract full description

Pasūtītājam tiek piedāvāta iespēja uzņemt viena parauga vienu 13C eksperimentu (ar 1H atsaisti, CPD vai APT). RTU speciālisti palīdzēs izvēlēties nepieciešamo eksperimentu, sagatavos paraugu, uzņems spektru un neapstrādātā veidā to nosūtīs pasūtītājam.


Advantages:
The clients are offered a possibility to acquire one 1H NMR spectrum of one sample (solvent suppression experiments and 13C decoupling is possible). The RTU experts will help to choose necessary experiment, prepare the sample, acquire the spectrum, and email the raw data to the client.

Service fields

determination -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire