Share this
Map

SIDRABE SAF M magnetron sputtering system

Magnetron vacuum deposition system built for research and development purposes intended for deposition of various multifunctional coating on samples using magnetron sputtering method.

SIDRABE SAF M magnetron sputtering system

Contacts and Location

Description

Magnetron vacuum deposition system built for research and development purposes intended for deposition of various multifunctional coating on samples using magnetron sputtering method.

Specification

Sample size, mm: 25x25, 50x50, 80x80, Sample thickness: not exceeding 5mm,Sample holder- cassette with size 100x100x2mm, Sample type for coating deposition: flat parts made of hard material (e.g. glass, metal e.t.c) that is suitable for processing in vacuum.

Services

Magnetron vacuum deposition

Contract title

Magnetrona uzputīnāšanas sistēma virsmas pārklājumu veidošanai (Vacuum Depisition System for R&D purposes)

Contract short description

Magnetronu vakuuma uzklāšanas sistēma, kas veidota pētniecības un izstrādes nolūkiem, paredzēta dažādu daudzfunkcionālu pārklājumu uzklāšanai uz paraugiem, izmantojot magnetrona uzputināšanas metodi.

Contract full description

Parauga izmērs, mm: 25x25, 50x50, 80x80, parauga biezums: ne vairāk kā 5 mm, parauga turētājs-kasete ar izmēru 100x100x2mm, parauga veids pārklājuma uzklāšanai: plakanas detaļas, kas izgatavotas no cieta materiāla (piem., stikla, metāla u.c.), kas ir piemērotas apstrādei vakuumā.

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire